Welkom bij Hávamál 127

Waar je ook onrecht tegenkomt, benoem het onrecht en geef je vijanden geen vrede!

De Hávamál is een verzameling spreuken en wijsheden die we in de Edda kunnen vinden. Dr. Jackson Crawford vertaald Hávamál 127 als volgt:  (Zie op YouTube)

Wherever you know evil,
Say that it is evil,
And don't give your enemies peace.

     Waar je kwaad ook tegenkomt,
benoem het kwaad,
En geef je vijanden geen vrede.

Marcel Otten geeft in zijn Nederlandse vertaling van de Edda:

Komt je onrecht ter ore, benoem dan dat onrecht, en gun je vijand geen vrede.

Het ontrecht, het kwaad dat ons tegenwoordig vaak ter ore komt is rascisme en discriminatie. Rascisme en discriminatie zijn een onrecht, een kwaad, omdat het niet op de realiteit, op de werkelijkheid gebaseerd is maar op angst, vooroordelen en onjuiste aannames waarmee mensen gekwetst worden, buitengesloten, aangevallen en verwond. We willen dit hier dan ook benoemen en bestrijden!

Zoals we hiernaast bij de Keltische en Noorse Godenrassen hebben kunnen lezen, mengden de verschillende Godenrassen zich door huwelijken en nageslacht evenals er ook een culturele vermenging plaatsvond. Ook onze voorouders hebben zich zowel genetisch als cultureel met andere volkeren vermengd, zoals te lezen is bij het stukje over Europeanen.
De Goden en de ouden; de voorouders, hebben het goede voorbeeld gegeven. Verschillende rassen, volken, culturen vermengen zich en nemen dingen van elkaar over. Wie wij vandaag zijn is het resultaat van deze eeuwenoude geschiedenis waarin verschillende volken en culturen elkaar ontmoeten, ontmoetingen die spanningen opleveren maar ook kruisbestuivingen, relaties, vermenging van culturen, gewoonten en genen. Dit is de traditie van onze voorouders en de traditie van onze Goden en Godinnen.

Wanneer mensen van verschillende culturen, achtergronden en/of huidskleur naar deze streken trekken, kunnen ze zich geroepen voelen door de Goden en Godinnen uit het Noorse- en/of Keltische pantheon. Dat zijn de Goden en Godinnen van deze streken, wie in Hun domein leeft en daar gevoelig voor is, kan door hen geroepen worden. Deze roep kan zelfs de grenzen van landen en de continenten overschrijden. De Goden en Godinnen zullen niet kijken tot welk volk of tot welke cultuur je behoort, wie hun roep hoort wordt geroepen vanwege innerlijke kwaliteiten.

Daarom nemen we hier stelling tegen discriminatie en racisme, met name binnen het heidendom en paganisme.